component elevator

component elevator

Lanjutan….Nama-nama komponen utama pada Elevator

C. Kereta (Car)

 1. Kereta (Car)

Kotak dimana penumpang naik dan dibawa naik turun. Kereta ini dihubungkan langsung dengan bobot pengimbang (CWT) dengan tali baja lewat pully penggerak diruang mesin.

 1. Pintu Kereta (Car Door)

Terdiri dari beberapa bagian , antara lain door hanger, door sill, door panel dan door mecahnisme yang mengatur buka-tutup pintu. Berfungsi untuk menutup kereta dari luar. Pada pintu kereta (car door) ini dipasang alat pengaman secara seri shingga salah satu pintu terbuka, lift tidak dapat dijalankan.

 1. COP (Car Operating Panel, Operating Panel Board)

Ada satu atau lebih COP, biasanya terlaetak pada sisi depan kereta (pada front panel). Pada panel tersebut terdapat tombol lantai dan tombol pengatur buka-tutup pintu.

 1. Interphone

Biasanya terletak pada COP (atau pada lokasi yang mudah dicapai) yang berfungsi untuk mengadakan komunikasi (dalam keadaan tertentu) antara kereta, kamar mesin (machine room) dan ruang kontrol gedung.

 1. Alarm Buzzer

Terletak pada COP (OPB) berfungsi untuk memberi tanda bila lift berbeban penuh atau tanda-tanda lain.

 1. Switching Box (biasanya menjadi satu dengan COP)

Biasanya terletak dibawah COP secara tertutup (yang dapat dibuka hanya dengan kunci khusus) didalamnya terdapat tombol-tombol pengatur.

 1. Floor Indicator

Nomor penunjuk lantai dan arah jalanya kereta. Biasanya terletak disisi atas pintu kereta (transom) atau pada COP.

 1. Lampu Darurat (Emergency Light)

Biasanya terletak diata atap kereta, fungsinya untuk menerangi kereta dalam keadaan darurat (listrik mati) dengan sumber dari battery.

 1. Sakelar Pintu Darurat (Emergency Exit Switch)

Terletak pada pintu darurat diatas kereta. fungsinya untuk memastikan agar kereta tidak berjalan apabila pintu darurat dibuka untuk proses penyelamatan.

 1. Sakelar tali baja (rope switch): optional

Terletak diatas kereta pada bagian pengikat tali baja(wire rope). Fungsinya untuk memastikan lift apabila ada salah satu tali baja (wire rope) kendor atau putus.

 1. Safety Link

Mekanisme penggerak alat pengaman (safety link) diatas kereta yang dihubungkan dengan governor dikamar mesin. Berfungsi untuk menahan kereta overspeed kebawah (didalam keadaan darurat).

 1. Selektor switch (untuk lift jenis lama)

Mekanisme penggerak alat pengaman (safety device) diatas kereta yang dihubungkan dengan selektor lift. Berfungsi untuk menghentikan kereta apabila selektor tape mengalami kerusakan (didalam keadaan darurat)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *